Gratis thuisbezorgd in BE, NL, FR en LUX vanaf €50.00 Veilige betaling
zoeken
0 0

Geen producten

To be determined Verzending
€ 0,00 Totaal

Afrekenen

Product succesvol toegevoegd aan uw winkelwagen
Aantal
Totaal
Er zitten 0 producten in uw winkelwagen Er is 1 product in uw winkelwagen
Totaal producten
Totaal verzendkosten  To be determined
Totaal
Verder winkelen Naar betalen
 • Home
 • Merken
 • VERZORGING
 • MAKE-UP
 • ZONNECOSMETICA
 • ZELFBRUINERS
 • PROFESSIONELE SPRAYTAN
 • SALES
 •  

   

  Algemene voorwaarden

  Verkoops- en retourvoorwaarden Gervi Cosmetics

  ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

  Bestellingen

  De koper verplicht zich onherroepelijk tot afname van de bestelde goederen. Alle mondelinge of schriftelijke overeenkomsten door onze vertegenwoordigers buiten deze hier vermeld, worden slechts aanvaard na een schriftelijke bevestiging door ons.

  Klachten

  Klachten aangaande leveringen dienen binnen de acht dagen na levering en per aangetekend schrijven aan de verkoper toe te komen.

  Leveringstermijn

  De leveringstermijn is niet bindend. Vertragingen in de leveringen kunnen geen aanleiding geven tot schadevergoeding noch annulatie van de bestelling tenzij dit uitdrukkelijk vooraf overeengekomen was.

  Prijs

  Onze prijzen gelden voor goederen die door de koper in onze magazijnen zijn afgehaald. Tenzij anders overeengekomen was, behouden wij ons het recht voor om elk moment nieuwe prijzen voortkomend uit prijswijziging bij de fabriek, douanerechten, wisselkoersen, transportprijzen, sociale wetten, of elke andere oorzaak die de kostprijs kan beïnvloeden, toe te passen op de bestellingen en een gedeelte van de bestellingen die nog te leveren zijn. De prijzen in onze catalogussen zijn slechts informatief en verbinden ons niet.

  Eigendomsrecht

  Alle gekochte of geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper, en dit tot op het ogenblik van de volledige betaling. De verkoper heeft ten alle tijde het recht om beslag tot terugvordering te doen overeenkomstig art.1462 Gerechtelijk Wetboek zolang de prijs niet volledig betaald is.

  Taksen

  De taksen zijn ten laste van de koper.

  Port

  De port is ten laste van de koper.

  Leveringen

  De goederen worden uitsluitend geleverd en afgehaald in onze magazijnen, derhalve gebeurt het vervoer, zelfs door de verkoper, op verantwoordelijkheid van de koper.

  Betaling

  Onze facturen zijn contant betaalbaar te Maasmechelen, en dit ten laatste 30 dagen na de factuurdatum. In geval er niet binnen de maand na de factuurdatum betaald wordt, zal er van rechtswege en zonder dat een ingebrekestelling vereist is het volgende verschuldigd zijn:

  • Een nalatigheidsintrest gelijk aan 10% per jaar vanaf de factuurdatum
  • Een vergoeding van 10% op het factuurbedrag met een minimum van euro 49,58.

  Rechtsbevoegdheid

  In geval van betwisting zijn alleen de Rechtbanken van Tongeren bevoegd.

  Verzendkosten

  Bij levering van uw bestelling in België, wordt er een verzendingskost van 6€ (particulier) en 12€ (professioneel) aangerekend. U kunt zelf het leveringsadres ingeven bij uw bestelling. Indien uw bestelling >50€ (particulier) en >250€ (professioneel) bedraagt in totaal, vallen de verzendingskosten weg en stuurt Gervi Cosmetics de bestelling gratis op naar het adres van uw keuze. Uw bestelling wordt pas verzonden nadat Gervi Cosmetics het volledige bedrag ontvangen heeft via overschrijving of Paypal.

  Wachttijden voor elke verzendoptie

  • Indien u er voor kiest om uw bestelling te laten leveren op een adres naar keuze in België, dan kan het min. 2 tot max. 5 werkdagen duren eer u de bestelling ontvangt.
  • In geval dat Gervi Cosmetics verwacht dat er van deze wachttijden zal afgeweken worden, ontvangt u tijdig een bericht (telefonisch of via e-mail) om u hiervan op de hoogte te brengen.

  Algemeen bindende verkoops- en retourvoorwaarden bij het plaatsen van een bestelling:

  • Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen. Iedere bestelling impliceert de aanvaarding van de verkoopsvoorwaarden.
  • De goederen worden verzonden op kosten en op risico van de klant naar het door de klant opgegeven leveringsadres.
  • Indien het product onmogelijk geleverd kan worden, wordt de overeenkomst van rechtswege ontbonden. De verkoper is verplicht om de klant schriftelijk te verwittigen voor het verstrijken van de leveringstermijn. Bij gedeeltelijke levering zal elke levering als afzonderlijke verkoop worden aanzien.
  • De vermeldde prijzen zijn geldig op het moment van publicatie, waarna zij onderhevig kunnen zijn aan wijzigingen. In deze vermeldde prijzen zijn de verzendingskosten niet inbegrepen.
  • Als particuliere consument beschikt u over een termijn van 14 dagen waarbinnen u kunt verzaken aan uw aankoop. Deze periode van 14 dagen is te rekenen vanaf de thuislevering van de goederen. Mochten onze producten niet voldoen aan uw wensen, dan kan u dit melden en zonder betaling van boete, noch opgave van reden, terugzenden op voorwaarde dat de verpakking intact is gebleven. Derhalve zal een geopende verpakking u niet meer toelaten af te zien van de aankoop. Dit verzaakrecht geldt niet voor zakelijke klanten.
  • Klachten of betwistingen dienen binnen de 14 dagen na levering gemeld te worden per aangetekend schrijven op straffe van verval. In geval de klacht gegrond wordt bevonden is onze aansprakelijkheid beperkt tot de omruiling van de goederen. Elke aansprakelijkheid van de verkoper beperkt zich tot het daadwerkelijk betaalde bedrag van de bestelling.
  • In geval van achterstallige betalingen zullen op de openstaande factuurbedragen van rechtswege en zonder dat enige voorafgaandelijke ingebrekestelling noodzakelijk is de interesten aangerekend worden à rato van 1% per maand vanaf de factuurdatum. Bij wanbetaling en indien een aanmaning per gewone brief 14 dagen zonder gevolg is gebleven zal daarenboven een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn ten belope van 10% (tien procent) van de openstaande bedragen met een minimum van € 50 (vijftig euro) en een maximum van € 2.000 (tweeduizend euro)
  • De verkoper blijft eigenaar van alle goederen tot op het ogenblik van volledige betaling.
  • De verkoper is niet aansprakelijk voor door haar verstrekte adviezen, druk- en zetfouten op de website of door leveranciers of producenten verstrekte technische gegevens.
  • Op deze verkoopsvoorwaarden is enkel het Belgisch recht van toepassingen en meer bepaalde de rechtbank van Tongeren.

  Terugsturen (retour)?

  Wilt u een artikel retourneren? Dan vragen wij u het volgende stappenplan te volgen. Zodat wij uw retour zo efficiënt mogelijk kunnen afhandelen.

  • meldt u bij onze klantendienst (cosmetics@gervi.be of +32 (0)89/76 05 36 of rijksweg 539, 3630 Maasmechelen) dat u een artikel wilt retourneren via mail of aangetekende brief
  • u ontvangt via e-mail instructies en een ruil- en retourformulier voor het retourneren van het artikel
  • vermeld de reden op het ruil- en retourformulier
  • voeg de per e-mail ontvangen bestelbevestiging en een ingevuld ruil- en retourformulier bij het pakket
  • stuur het artikel terug naar het retouradres. De kosten worden door u gedragen.
  • na ontvangst en goedkeuring, stuurt gervi-cosmetics.be u een ontvangstbevestiging via e-mail
  • indien gervi-cosmetics.be uw zending goedkeurt wordt het artikel terugbetaald.

  Wanneer ontvang ik mijn terugbetaling?

  • Indien geen bankrekeningnummer werd doorgegeven krijgt u een waardebon die 6 maanden geldig is, plus transportkosten. De bon is enkel geldig op de e-shop.
  • Indien er wel een bankrekeningnummer werd doorgegeven wordt het bedrag teruggestort binnen de 30 dagen.

  Kosten

  • De kosten voor het opsturen van een artikel zijn voor uw rekening.
  • Niet gefrankeerde zendingen of rembourszendingen worden geweigerd!

  Voorwaarden: ruilen en retouren:

  • ongebruikt
  • onbeschadigd
  • originele verpakking
  • max. 1 keer ruilen of retourneren per bestelling

  Gervi-cosmetics.be behoudt zich het recht om retouren te weigeren en het bedrag niet terug te betalen, wanneer het vermoeden bestaat dat de artikelen reeds gebruikt zijn of door schuld anders dan die van gervi-cosmetics.be of de leverancier van het artikel zijn beschadigd.


  (c) copyright Gervi Cosmetics | Sitemap | Disclaimer